Missie

Krachteik is een groeiende beweging van mensen die geloven in de kracht van samenwerken voor een gezonde wereld. Onze wereld! Onze persoonlijke wereld. Onze zakelijke wereld. Onze maatschappelijke wereld. Onze hele wereld.

Wij werken samen om zorg te dragen voor elkaar. Om de grote verschillen in onze maatschappij te overbruggen. Wij zijn werkgevers, werknemers, zelfstandig ondernemers, bestuurders, werkzoekenden, bestuurders en vele anderen. Wij zijn mensen die door krachtenbundeling bijdrage willen leveren aan elkaar voor een betere wereld.

Wij werken samen met respect voor elkaar en staan voor waarden als vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en transparantie.all