Missie

Krachteik is een groeiende beweging van mensen die samenwerken om een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Wij samen zijn die maatschappij. We creëren een samenwerking op basis van vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en transparantie. Een samenwerking waarin we eerst zorg dragen voor elkaar. Zo bouwen we continu aan duurzame relaties voor een groeiend vertrouwen in elkaar. Van daaruit bundelen we onze krachten om de bijdrage te doen aan de maatschappij. Onder andere door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen met innovatie, mensen en middelen.

all