Samen Krachteik

Een samenkomst die verder gaat dan ontmoeten alleen, die ons bekrachtigt.

Elke maand op een zelf te bepalen moment wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd waaraan je vrijblijvend kan deelnemen of die je kunt initiëren. Geen vaste contributie, maar wel een bijdrage aan de kosten voor inkopen. Een afwisselend programma om te netwerken vormt de leidraad. Dat wil zeggen 2 á 3 mensen uit Krachteik organiseren deze avond. Aan het einde van de avond staan er 2 nieuwe initiatiefnemers op die het stokje krijgen overgedragen. We laten daarmee zien waar we voor staan, namelijk gelijkwaardig en samen.

Het biedt de mogelijkheid jezelf en samen te laten zien voor elkaar. De inhoud van de avond wordt bepaald door deze initiatiefnemers, maar valt wel binnen het kader van Krachteik. Het programma heeft naast elkaar ontmoeten als doel de verbinding en relaties met elkaar te versterken. Het levert eigen inzichten op of biedt de mogelijkheid andere(n) te helpen. Met anderen bedoelen we sociaal maatschappelijk of ondernemers onder elkaar.

Qua locatie kun je gebruik maken van het gebouw Station026, hierbij is koffie en thee inbegrepen. De overige richtlijnen om gebruik te maken van de voorzieningen van dit gebouw geven we mee aan degene die het stokje overneemt. Maar het staat je ook vrij om een andere of eigen locatie te kiezen.

Samen Krachteik- richtlijnen