Krachteik praktisch

Deelnemer worden

Als je deelnemer wilt worden in Krachteik mag je hier je gegevens achter laten.

Het gevolg van aanmelden: 

  • Je ontvangt een email met bevestiging en informatie
  • Je bent van harte welkom in een geweldig netwerk
  • Je deelname is gratis
  • Je bent mede-eigenaar van de Coöperatie Krachteik
  • Je wordt gepresenteerd op de website
  • Je wordt zichtbaar gemaakt door introductie via Facebook en Linkedin
  • Je hebt geen enkele verplichting

Persoonlijk contact maken

De meest eenvoudige manier om contact te maken met andere deelnemers is deel te nemen aan de activiteiten. In de agenda vind je de activiteiten. Komen naar Krachteik zet dingen voor je in beweging. Kom het gewoon ervaren.

Zelfstandigheid

De meeste deelnemers zijn zelfstandig ondernemers. En daaraan verandert niets. Krachteik voegt uitsluitend toe.

In Krachteik werken we samen voor een sociale maatschappij en een eerlijke economie. Laat je zien en horen, maak je behoeften kenbaar en ontdek de kracht van Krachteik.

Intentie en verantwoordelijkheid

De intentie, doelstelling van Krachteik, is belangenbehartiging. Anders gezegd: Krachteik wil bijdrage leveren aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Als deelnemer delen we die intentie. We hebben de bereidheid zorg te dragen en verantwoordelijkheid te nemen. Als organisatie hebben we het doel om zorg te dragen voor de behoeften van alle deelnemers. Heb je een klankbord nodig? Zoek je samenwerking? Wil je nieuwe vaardigheden leren? Meer kennis nodig? Meer opdrachten en klanten? Meer zelfvertrouwen? Andere hulp? Maak het kenbaar, de oplossingen liggen in het Krachteiknetwerk. Daarin zitten mensen die de intentie hebben bijdrage te leveren. En hebben we geen oplossing beschikbaar in ons eigen netwerk? Dan kunnen we er samen voor zorg dragen dat dit wel beschikbaar komt.

Maar er is meer dan de belangen van Krachteik en deelnemers. We leven in een maatschappij waar de nodige hulp welkom is. Dat vraagt om maatschappelijke betrokkenheid. Als collectief  leveren we dus ook bijdragen aan maatschappelijke doelen. We doen dat door initiatieven te adopteren. Meer hierover lees je hier.

Maar we gaan ook voor bijdrage leveren aan duurzaamheid, het behoud van onze aarde. Dat vergt maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is onze collectieve verantwoordelijkheid én individuele verantwoordelijkheid. Doe simpelweg geen dingen in en via Krachteik die in strijd zijn met ‘bijdrage’ leveren. Neem zelf verantwoordelijkheid.

Vrijheid

In Krachteik werken we samen op basis van vrijheid. Vrijheid betekent niets moeten. Van Krachteik moet je niets. Geen contributie betalen is daar een voorbeeld van. Vrijheid is vrij zijn van verplichtingen. In Krachteik kennen we dus geen verplichtingen. Je hebt dus in alles vrije keuze. Of je de intentie deelt is aan jou. Of je verantwoordelijkheid voor jezelf en/of anderen neemt is ook aan jou.

Gelijkheid

Een andere waarde in Krachteik is gelijkheid. En dat nemen we in Krachteik letterlijk. We kennen dus geen hiërarchie. Niemand staat onder of boven een ander. Dat betekent ook dat we bijvoorbeeld niemand uitsluiten van deelname. Krachteik is daarom een complementaire organisatie. Met steeds meer diversiteit aan mensen en unieke kwaliteiten. 

Rechtvaardigheid en transparantie

In Krachteik houden we van openheid en eerlijkheid. Als organisatie kennen we geen geheimen. Niet naar de deelnemers en niet naar de buitenwereld. Simpelweg omdat we niets te verbergen hebben. Dus we delen alles wat we willen delen. Zonder uitzonderingen, dus ook de financiën van Krachteik zijn inzichtelijk. Openheid en eerlijkheid is de basis voor vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor gezonde relaties. Gezonde relaties zijn de basis voor………..

Krachteik financieel

Het gevolg van samenwerken in Krachteik is economisch verkeer. Ondernemers die in of via het netwerk omzet (of bruto-marge) realiseren dragen achteraf 10% af aan de coöperatie. Als eerste worden daar de ‘vaste’ kosten van betaald. Kosten zoals de website, huur e.d.

Wat overblijft is overwinst. De overwinst wordt als volgt verdeeld:

  • 1/3 deel komt beschikbaar voor de aangesloten non-profit. Zo dragen we ook op financieel gebied bij aan maatschappelijke initiatieven.
  • 1/3 deel komt beschikbaar voor winstuitkering. Winstuitkering is naar rato van afgedragen bijdrage door deelnemers aan de coöperatie.
  • 1/3 deel komt beschikbaar voor het merk Krachteik. Vergoeding voor het concept en het in stand houden er van.