Krachteik

Ontbijt 21 maart 2017 1

Netwerken met een missie!

Steeds meer wordt het duidelijker dat we zelf initiatieven mogen ontwikkelen als we onze sociale- en economische situatie willen verbeteren. Dat betekent samenwerken.  Voor onze eigen belangen, de belangen voor onze medemens, leefomgeving en onze bedrijven. Onze eigen wereld mag best op een duurzame wijze worden verbeterd. En daar hebben we elkaar voor nodig. Want vele handen maken licht werk.

Krachteik is een plek waar we ons als mensen verbinden en van waarde zijn voor iedereen die zich aan Krachteik verbindt.

In Krachteik vind je ondernemers (profit) én niet ondernemers (non-profit).  Kijk in onze agenda, dan weet je waar en wanneer je Krachteikers kunt ontmoeten.

Komende activiteiten

De Eik wordt gezien als de Koning van het bos.
De Eik staat voor duurzaamheid, wijsheid, kracht, waardigheid,  geborgenheid, vruchtbaarheid, rechtvaardigheid, verbinding tussen hemel en aarde en wilskracht.
De eik wordt ook wel eerste moeder en eerste voedselschenkster genoemd.

Wordt ook een Krachteik. Verbind je wortels met de onze zodat we onze kracht bundelen. Dan kunnen we samen zorg dragen voor alles wat zich aandient ‘onder de Krachteik’.

De krachtige eik hieronder is de Major Oak in Nottingham Forest, ca. 1000 jaar oud, gefotografeerd in juni 2017. IMG_7319